Summerschool

UniAdrion mreža i Marke politehnički univerzitet organizuju drugu po redu Ljetnu školu na temu „Migracije i mobilnost na Balkanu“, koja će biti održana u Ankoni (Italija) u periodu od 9-13. septembra 2019. godine.

Kragujevac

Univerzitet u Kragujevcu dodjeljuje jednu stipendiju u iznosu od 1000 evra na mjesečnom nivou, za postdoktorsko usavršavanje koje će se realizovati u periodu najkraće mjesec, a najduže tri mjeseca, u toku školske 2019/2020. godine, i to postdoktorandima sa univerziteta iz inostranstva koji bi svoje usavršavanje realizovali na nekom od fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu.

Razmjena Osoblja

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za osoblje Univerziteta u Banja Luci. Dostupna je jedna stipendija za gostujuća predavanja i jedna stipendija za obuku, svaka u trajanju od po 5 dana, na Aristotel Univerzitetu u Solunu (Grčka).

Granada

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu osoblja na Univerzitetu u Granadi, Španija. Dostupne su dvije (2) stipendije za administrativno osoblje. Trajanje razmjene je pet (5) dana (plus dva (2) dana puta).

Ljetna škola

U okviru projekta EU4TECH od 3. do 6. juna 2019. godine u Skoplju biće održana četverodnevna Ljetna škola za transfer tehnologija.