• Андреа Пухалић

    Андреа Пухалић

    Академски координатор за размјену студената и академског особља; члан тима за Erasmus+ пројекте

  • Мања Ђурић Џакић

    Мања Ђурић Џакић

    Координатор за међународну сарадњу и члан тима за Erasmus+ пројекте