• Андреа Пухалић

    Andrea Puhalić

    Akademski koordinator za razmjenu studenata i akademskog osoblja; član tima za Erasmus+ projekte

  • Мања Ђурић Џакић

    Manja Đurić Džakić

    Koordinator za međunarodnu saradnju i član tima za Erasmus+ projekte