fpnlogo-s

Univerzitet u Banjoj Luci

Fakultet političkih nauka

Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH

Tel/faks: +387 (0)51 304 001

E-mail: info@fpn.unibl.org

Lokacija

Kontakt

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com