У оквиру ЕРАЗМУС+ програма – кредитна размјена – расписан је конкурс за студенте првог и другог циклуса студија за одлазак на размјену на Универзитету Сантијаго де Компостела, Шпанија.

Доступне су двије (2) стипендије за студенте првог и другог циклуса у трајању од пет (5) мјесеци.

Размјена се мора реализовати у љетном семестру академске 2019/20. године.

Износ стипендије:
• Мјесечна стипендија у износу од 850,00 евра (за трошкове живота),
• Путни трошкови до износа од 360,00 евра,
• Виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам.

Апликанати:
На конкурс се могу пријавити студенти првог и другог циклуса студија у сљедећим областима: хуманистичке науке, грађевинарство, пољопривреда, шумарство, филологија, економија и хемија.

Напомена: само се студијски програми хемија на првом и другом циклусу студија изводе на енглеском језику, сви остали предмети се изводе на шпанском језику.

Потребна документација:
1. Копија пасоша
2. CV у Europass формату
3. Приједлог Уговора о учењу (1. циклус - Прилог 1, 2. циклус - Прилог 2)
4. Препис оцјена на енглеском језику
5. Мотивационо писмо
6. Доказ о познавању шпанског или енглеског језика (за студијске програме хемије) - (CEFR B1 ниво).

За помоћ приликом израде приједлога уговора о учењу, обратити се надлежном академском координатору за међународну размјену студената и особља - http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja

ПРИЈАВА:
Сва тражена документација се доставља на енглеском језику Канцеларији за међународну и међууниверзитетску сарадњу, електронском поштом, на е-адресу: djordje.kenjalo@unibl.org (са напоменом: за ЕРАЗМУС+, кредитна размјена – Универзитет Сантијаго де Компостела).

Рок за достављање документације је 12.12.2019. године до 12:00 часова.

ЛИНКОВИ:
• о Универзитету:
http://www.usc.es/en/perfis/internacional/programas/erasmusICM_KA107/erasmusicm_ka107_estudantes_incoming.html
• информације о визи, осигурању и смјештају:
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/perfis/internacional/descargas/ErasmusKA107/Ciclo_19-22/Incoming/Erasmus-KA107_USC-Guide_2019-2020.pdf
• каталог доступних факултета и студијских програма:
http://www.usc.es/gl/centros/

ПОСТУПАК ОДАБИРА:
1. По завршетку конкурса, Комисија за спровођење поступка избора кандидата за одлазну размјену са Универзитета у Бањој Луци ће извршити провјеру подобности пристиглих пријава.
2. Одобрене пријаве ће бити послане партнерском ЕУ универзитету као номинације.
3. ЕУ универзитет одлучује о финалној селекцији кандидата.