У оквиру ЕРАЗМУС+ програма – кредитна размјена – расписан је конкурс за размјену академског особља на сљедећим универзитетима.

Универзитет Бабеш Бољај у Клуж-Напоки
Политехнички институт у Бежи
Универзитет у Кадизу
Хеленски медитерански универзитет на Криту
Универзитет у Марибору
Универзитет у Нишу
Универзитет Св. Кирило и Методије у Великом Трнову

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За конкурс је потребно доставити:

  • Копију пасоша
  • CV u Europass формату (потребно је да садржи податке о радном стажу на Универзитету
  • Приједлог Уговора о размјени са детаљним планом рада (Прилог 1)
  • Доказ о познавању енглеског језика или језика институције пријема
  • Оцјену студентске анкете из претходне године

 Напомена: За поједине институције пријема могу бити предвиђени додатни услови у виду достављања додатне документације или регистрације на онлајн платформу институције.

ПРИЈАВА

Сву тражену документацију потребно је доставити Канцеларији за међународну и међууниверзитетску сарадњу, електронском поштом, на адресу: djordje.kenjalo@unibl.org

Рок за достављање документације је до 08.03.2020. године.

Академско особље се истовремено може пријавити за размјену на максимално двије институције пријема уз јасно означене преференције.

ПОСТУПАК ОДАБИРА

Одабир кандидата се врши у складу са Правилима о раду Комисије и критеријумима за спровођење поступка избора кандидата за размјену одлазећих студената и особља у оквиру програма Еразмус+ КА107.

Одобрене пријаве ће бити послане партнерском ЕУ универзитету као номинације.

ЕУ универзитет одлучује о коначном избору кандидата.