Oglasna tabla: [1. ciklus] Socijalni rad

Naslov oglasa Datum objave
Obavještenje za studente četvrte godine 01. decembar 2020.
Centralna izborna komisija Univerziteta u Banjoj Luci raspisuje studentske izbore 01. decembar 2020.
REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ SOCIJALNE POLITIKE 01. decembar 2020.
PREDAVANjA KOD PROF DR NEMANjE ĐUKIĆA 30. novembar 2020.
OTKAZIVANjE PREDAVANjA KOD PROF DR NEMANjE ĐUKIĆA 24. novembar 2020.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog (završnog) rada Milić Vedrane 23. novembar 2020.
Dopuna ECTS bodova 13. novembar 2020.
Rješenje o imenovanju Komisije za odbranu diplomskog (završnog) rada, Marija Dodik 12. novembar 2020.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog (završnog) rada Slađane Zelinac 10. novembar 2020.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog (završnog) rada Bogdane Vasić 10. novembar 2020.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog (završnog) rada Aleksandre Mandić 10. novembar 2020.
Socijalna psihologija (SR1-22) - OBAVJEŠTENjE ZA STUDENTE 09. novembar 2020.
IZBORNI PREDMETI U ZIMSKOM SEMESTRU ŠKOLSKE 2020-2021 GODINE 04. novembar 2020.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog rada Vesne Umjenović 30. oktobar 2020.
Obavještenje za studente druge godine studijskog programa Socijalni rad 29. oktobar 2020.
Obavještenje vezano za Engleski jezik 1 20. oktobar 2020.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog rada Dajane Bogdanović 19. oktobar 2020.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog rada Dragane Eskić 19. oktobar 2020.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog rada Nataše Railić 19. oktobar 2020.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog (završnog) rada Dragice Simić 14. oktobar 2020.