Oglasna tabla: [1. ciklus] Socijalni rad

Naslov oglasa Datum objave
Anketiranje studenata u ljetnjem semestru akademske 2020/2021. godine 12. maj 2021.
Rezultati pismenog dijela ispita iz Porodičnog prava, održanog 29.04.2021. godine 04. maj 2021.
Rezultati prvog kolokvijuma iz Porodičnog prava održanog 15.4.2021. godine 20. april 2021.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog (završnog) rada Željko Simeunić 16. mart 2021.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog (završnog) rada Nikoline Jovanić 15. mart 2021.
Obavještenje o odgađanju nastave 10. mart 2021.
IZBORNI PREDMETI U LjETNjEM SEMESTRU ZA DRUGU, TREĆU I ČETVRTU GODINU STUDIJA PRVOG CIKLUSA 10. mart 2021.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog (završnog) rada Dijane Kršić 08. mart 2021.
Rezultati pismenog dijela ispita iz Porodičnog prava, održanog 04.03.2021. godine 05. mart 2021.
Obavještenje za studente četvrte godine 01. mart 2021.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog (završnog) rada Borisa Vučkovca 24. februar 2021.
OBAVJEŠTENjE O IZBORNIM PREDMETIMA ZA PRVU GODINU LjETNjEG SEMESTRA ŠKOLSKE 2020 2021 GODINE 24. februar 2021.
SUPERVIZIJA U SOCIJALNOM RADU 17. februar 2021.
Rezultati pismenog dijela ispita iz Porodičnog prava, održanog 11.02.2021. godine 12. februar 2021.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Socijalni rad sa osobama treće životne dobi 08. februar 2021.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog (završnog) rada Branke Sulaver 04. februar 2021.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Porodičnog prava 29. januar 2021.
Rezultati Kolokvijuma II godina - Vještine i tehnike socijalnog rada s pojedincem 28. januar 2021.
Anketiranje studenata u zimskom semestru 2020/2021. godine 22. januar 2021.
UVOD U SOCIOLOGIJU: Rezultati predispitnih aktivnosti 18. januar 2021.