Oglasna tabla: [1. ciklus] Socijalni rad

Naslov oglasa Datum objave
Obavještenje za studente četvrte godine 01. mart 2021.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog (završnog) rada Borisa Vučkovca 24. februar 2021.
OBAVJEŠTENjE O IZBORNIM PREDMETIMA ZA PRVU GODINU LjETNjEG SEMESTRA ŠKOLSKE 2020 2021 GODINE 24. februar 2021.
SUPERVIZIJA U SOCIJALNOM RADU 17. februar 2021.
Rezultati pismenog dijela ispita iz Porodičnog prava, održanog 11.02.2021. godine 12. februar 2021.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Socijalni rad sa osobama treće životne dobi 08. februar 2021.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog (završnog) rada Branke Sulaver 04. februar 2021.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Porodičnog prava 29. januar 2021.
Rezultati Kolokvijuma II godina - Vještine i tehnike socijalnog rada s pojedincem 28. januar 2021.
Anketiranje studenata u zimskom semestru 2020/2021. godine 22. januar 2021.
UVOD U SOCIOLOGIJU: Rezultati predispitnih aktivnosti 18. januar 2021.
UVOD U SOCIOLOGIJU: K2 Rezultati 18. januar 2021.
Ispit iz Njemačkog jezika 1 15. januar 2021.
Rezultati I kolokvija iz predmeta: Uporedni sistemi Socijalne politike 11. januar 2021.
Rezultati I kolokvija iz predmeta: Socijalna politika Republike Srpske 11. januar 2021.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Socijalni rad sa osobama treće životne dobi 11. januar 2021.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog (završnog) rada Miloša Sojkića 24. decembar 2020.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog (završnog) rada Milice Pecelj 21. decembar 2020.
OBAVJEŠTENjE – Porodično pravo 14. decembar 2020.
Rezultati prvog kolokvijuma iz Porodičnog prava održanog 10.12.2020. godine 14. decembar 2020.