Oglasna tabla: [1. ciklus] Novinarstvo i komunikologija

Naslov oglasa Datum objave
OBAVJEŠTENjE O DODATNOM TERMINU U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU 08. oktobar 2019.
Obavještenje – izborni predmeti 01. oktobar 2019.
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Metodologija društvenih nauka 17. jun 2019.
Izbori i izborni sistemi, satnica održavanja kolokvijuma 12. jun 2019.
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Osnove ekonomije sa predispitnim bodovima 10. jun 2019.
OSNOVE PRAVA - drugi kolokvijum 04. jun 2019.
Engleski jezik 2 - Obavještenje 28. maj 2019.
Drugi kolokvijum iz predmeta Osnove ekonomije 27. maj 2019.
Studentske ankete 23. maj 2019.
Obavještenje o nadoknadi vježbi iz Osnova ekonomije za 03.05.2019. 17. maj 2019.
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Metodologija društvenih nauka 14. maj 2019.
Uvod u komunikologiju i informisanje: rezultati prvog kolokvija 25. april 2019.
ODNOSI S JAVNOŠĆU: Rezultati prvog kolokvijuma 25. april 2019.
Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova ekonomije 22. april 2019.
Izbori i izborni sistemi, rezultati prvog kolokvijuma 19. april 2019.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog rada Maje Mihajlović 18. april 2019.
JAVNO MNjENjE - Rezultati prvog kolokvijuma 08. april 2019.
MEDIJSKE REGULATIVE - Rezultati prvog kolokvijuma 08. april 2019.
Obavještenje o datumu održavanja prvog kolokvijuma iz predmeta Osnove ekonomije 08. april 2019.
Obavještenje o datumu održavanja prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika 2 03. april 2019.