Oglasna tabla: [1. ciklus] Novinarstvo i komunikologija

Naslov oglasa Datum objave
Anketiranje studenata u zimskom semestru 2020/2021. godine 22. januar 2021.
Drugi kolokvijum iz Uporednih političkih sistema 18. januar 2021.
Ispit iz Njemački jezik 1 15. januar 2021.
Obavještenje o nastavku nastave na predmetima kod prof. dr Zdravka Zlokape 12. januar 2021.
NASTAVA KOD PROF DR SINIŠE ATLAGIĆA 11. januar 2021.
Obavještenje o nastavku nastave na predmetima kod doc. dr Manje Đurić Džakić 04. januar 2021.
NASTAVA NA PREDMETIM KOD PROF DR ZDRAVKA ZLOKAPE ODGAĐA SE 25. decembar 2020.
Otkazivanje nastave i vježbi kod doc. dr Manje đurić Džakić 17. decembar 2020.
Rezultati prvog kolokvija iz predmeta "Uporedni politički sistemi" 15. decembar 2020.
DODATNI TERMINI ZA KOLOKVIJE 14. decembar 2020.
Konačne liste prijavljenih kandidata za Studentske izbore 11. decembar 2020.
Studentski izbori - Dopis CIK-a 09. decembar 2020.
Rezultati prvog kolokvijuma na predmetu Sociologija kulture 09. decembar 2020.
Centralna izborna komisija Univerziteta u Banjoj Luci raspisuje studentske izbore 01. decembar 2020.
PREDAVANjA KOD PROF DR NEMANjE ĐUKIĆA 30. novembar 2020.
Prvi kolokvijum iz predmeta Uporedni politički sistemi 30. novembar 2020.
OTKAZIVANjE PREDAVANjA KOD PROF DR NEMANjE ĐUKIĆA 24. novembar 2020.
OBAVJEŠTENjE O OTKAZIVANjU NASTAVE I VJEŽBI KOD PROFESORICE A. MEDIĆ 16. novembar 2020.
Dopuna ECTS bodova 13. novembar 2020.
IZBORNI PREDMETI U ZIMSKOM SEMESTRU ŠKOLSKE 2020-2021 GODINE 04. novembar 2020.