Upis u akademsku 2018/19 godinu - Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Blank Blank Blank Blank Blank

OGLASNE TABLE

  • Oglas1
  • Oglas2
  • Oglas3
  • Oglas4
  • Oglas1
  • Oglas2
  • Oglas3
  • Oglas4

 

 

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci sastoji se od četiri studijska programa prvog ciklusa, koncipirana na osmosemestralnoj nastavi, nakon koje student stiče akademsko zvanje i 240 ECTS bodova.

 

1. Studijski program politikologije

2. Studijski program sociologije

3. Studijski program novinarstva i komunikologije

4. Studijski program socijalnog rada

 

 

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci sastoji se od četiri studijska programa prvog ciklusa, koncipirana na osmosemestralnoj nastavi, nakon koje student stiče akademsko zvanje i 240 ECTS bodova.

 

1. Studijski program politikologije

2. Studijski program sociologije

3. Studijski program novinarstva i komunikologije

4. Studijski program socijalnog rada