Упис у академску 2018/19 годину - Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци

Blank Blank Blank Blank Blank
НАВИГАЦИЈА
НАВИГАЦИЈА

ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ

  • Oglas1
  • Oglas2
  • Oglas3
  • Oglas4
  • Oglas1
  • Oglas2
  • Oglas3
  • Oglas4

 

Zz

ДЕКАН

Проф. др Здравко Злокапа                                                    

Sucurv 1396361520

ПРОДЕКАН за научно истраживачки рад

Доц. др Весна Шућур Јањетовић

Duskot 1467708567

ПРОДЕКАН за наставу

доц. др Душко Трнинић

Josif

СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА

Јосиф Илић, дипл. правник

Bilja

РУКОВОДИЛАЦ Студентске службе

Биљана Миловановић

 

 

 

Tamara

ТЕХНИЧКИ секретар

Тамара Њежић

Ljilja

РЕФЕРЕНТ за књиговодствене послове

Љиљана Мирчета

Z

РЕФЕРЕНТ за студентска питања

Зорка Ковачевић

Seka 001

РЕФЕРЕНТ за административно-техничке послове

Добрила Рачић

 

 

Zz

ДЕКАН

Проф. др Здравко Злокапа                                                    

Sucurv 1396361520

ПРОДЕКАН за научно истраживачки рад

Доц. др Весна Шућур Јањетовић

Duskot 1467708567

ПРОДЕКАН за наставу

доц. др Душко Трнинић

Josif

СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА

Јосиф Илић, дипл. правник

Bilja

РУКОВОДИЛАЦ Студентске службе

Биљана Миловановић

 

 

 

Tamara

ТЕХНИЧКИ секретар

Тамара Њежић

Ljilja

РЕФЕРЕНТ за књиговодствене послове

Љиљана Мирчета

Z

РЕФЕРЕНТ за студентска питања

Зорка Ковачевић

Seka 001

РЕФЕРЕНТ за административно-техничке послове

Добрила Рачић