Upis u akademsku 2018/19 godinu - Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Serbian English French German Russian

OGLASNE TABLE

  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад
  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад

 

DEKAN

Prof. dr Zdravko Zlokapa                                                    

vesna

PRODEKAN za naučno istraživački rad

Doc. dr Vesna Šućur Janjetović

PRODEKAN za nastavu

doc. dr Duško Trninić

josif

SEKRETAR FAKULTETA

Josif Ilić, dipl. pravnik

Snjeza

RUKOVODILAC Studentske službe

Biljana Milovanović

 

 

 

Tamara

TEHNIČKI sekretar

Tamara Nježić

Ljilja

REFERENT za knjigovodstvene poslove

Ljiljana Mirčeta

z

REFERENT za studentska pitanja

Zorka Kovačević

Seka_001

REFERENT za administrativno-tehničke poslove

Dobrila Račić

 

 

DEKAN

Prof. dr Zdravko Zlokapa                                                    

vesna

PRODEKAN za naučno istraživački rad

Doc. dr Vesna Šućur Janjetović

PRODEKAN za nastavu

doc. dr Duško Trninić

josif

SEKRETAR FAKULTETA

Josif Ilić, dipl. pravnik

Snjeza

RUKOVODILAC Studentske službe

Biljana Milovanović

 

 

 

Tamara

TEHNIČKI sekretar

Tamara Nježić

Ljilja

REFERENT za knjigovodstvene poslove

Ljiljana Mirčeta

z

REFERENT za studentska pitanja

Zorka Kovačević

Seka_001

REFERENT za administrativno-tehničke poslove

Dobrila Račić