Istorijat

Kao jedna od 18 članica najvećeg univerziteta u Republici Srpskoj, Fakultet političkih nauka osnovan je 27. 03. 2009. godine izdvajanjem i objedinjavanjem četiri studijska programa prvog ciklusa studija, koji su prethodno djelovali u sastavu Filozofskog fakulteta kao trogodišnji kursevi od 180 ECTS bodova: studijski programi za političke nauke, žurnalistiku, sociologiju i socijalni rad. Uslijedilo je uspješno relicenciranje studijskih programa u četvorogodišnje studije od po 240 ECTS bodova pod imenom: politikologija, sociologija, novinarstvo i komunikologija, socijalni rad.

Fakultet političkih nauka stasavao je i razvijao se u teškim uslovima kroz koje je prolazila Republika Srpska, dijeleći sudbinu cijelog društva, koje je, nakon građanskog rata u BiH, i dalje potresala politička i socijalna kriza, a postavljeni su izazovi tranzicije i globalizacije. Svijet je prolazio kroz veliku ekonomsku krizu, uslijedili su i demografski potresi, migracije i sl. Tokom prvih deset godina svoga postojanja, FPN je morao da riješi brojne probleme vlastitog rasta i razvoja – u prvom redu kadrovske i prostorne deficite. U početku se nastava odvijala u amfiteatrima i učionicama drugih fakulteta – Filozofskog, Pravnog, Filološkog i drugih, a početni nedostatak sopstvenog obrazovnog kadra upotpunjavan je angažovanjem uglednih gostujućih profesora, prvenstveno sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Uz njihovu pomoć, kao i uz postojeći nastavni kadar iz Banje Luke, stasavala je i generacija mlađih profesora i asistenata, koji su studentima prenosili praktična znanja i vještine. Danas među 65 uposlenika FPN-a radi 40 nastavnika i saradnika, među kojima su dva profesora emeritusa, osam redovnih profesora, dvanaest vanrednih profesora, deset docenata i osam asistenata.

Za izgradnju i afirmaciju identiteta Fakulteta političkih nauka bilo je neophodno obezbijediti odgovarajuće uslove, pa je uz podršku i pomoć predsjednika Milorada Dodika i Vlade Republike Srpske 2013. godine podignuta prelijepa zgrada FPN-a, prvog fakulteta u univerzitetskom kampusu koji se mogao pohvaliti da u potpunosti ispunjava bolonjske standarde, kako je istaknuto na svečanom otvaranju. Da bi se poboljšali uslovi rada i kvalitet organizacije, u novoj zgradi nalazi se veliki amfiteatar kapaciteta 250 mjesta, 13 učionica i jedna svečana sala, kao i 38 kabineta za nastavnike i saradnike. Opremljen je računarski centar, biblioteka i čitaonica sa 70 mjesta, studentska služba, sala za sastanke, fakultetska knjižara i skriptarnica, a u holu Fakulteta smješten je i bife. U bibliotečkom fondu FPN-a trenutno ima više od 7.000 naslova. Naučne monografije, udžbenike i ostalu stručnu literaturu donirali su Fakultet političkih nauka Univerzitetata u Beogradu, veliki srpski izdavači kao što su „Službeni glasnik“ i „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“, a znatan dio knjiga nabavljen je iz sopstvenih sredstava.

Prvi dekan našeg fakulteta, prof. dr Nenad Kecmanović, prilikom svečanog otvaranja novoizgrađene zgrade, naglasio je da buduću poziciju FPN-a vidi kao „intelektualno žarište“ ne samo unutar univerzitetske zajednice već i Republike Srpske i BiH. Fakultet političkih nauka zaista ima dužnost da naučno i moralno gradi ličnosti, koje su najveći kapital svake zemlje pa i Republike Srpske. Trajniji uticaj na društvo on može da postiže njegovanjem i razvijanjem kritičke svijesti, intelektualnom izvrsnošću, etičkom smjernošću novih naraštaja, kao čuvar idealizma i sudbine naroda.

Iako mnogo mlađi od istoimenih fakulteta u prestonicama država nastalih nakon raspada SFRJ, Fakultet političkih nauka u Banjoj Luci za kratko vrijeme uspio je da postane prepoznatljiv i ravnopravan takmičar u nadmetanju prema kriterijumima vrijednosti i stečenog znanja. To su prepoznali i mladi iz drugih gradova Republike Srpske, Federacije BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Crne Gore koji upisuju studije u gradu na Vrbasu. Takođe, dosadašnje iskustvo svjedoči da su brojni diplomci FPN-a uspješno nastavili stručno i naučno usavršavanje u različitim ustanovama, instuticijama, nevladinom sektoru, a mnogi su potvrdili konkurentnost na najprestižnijim univerzitetima u Evropi, gdje su bez poteškoća nastavili naučnu i stručnu nadogradnju.