Iz štampe je izašao Informator za upis studenata u akademsku 2017/2018. godinu. Pored osnovnih podataka neophodnih za upis na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, objavljeni su i testovi sa prijemnih ispita od 2011. do 2016. godine. Novi Informator može se kupiti u Studentskoj službi Fakulteta političkih nauka, ul. Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A (Kampus) svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 časova po cijeni od 10 (deset) KM.

Prilozi
PdfInformator 2017[ ]28 kB

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1051/17 od 04.05.2017. godine, o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2017/2018. godini i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1055/17 od 04.05.2017. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini na javnim univerzitetima, r a s p i s u j e s e