Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci sastoji se od četiri studijska programa prvog ciklusa, koncipirana na osmosemestralnoj nastavi, nakon koje student stiče akademsko zvanje i 240 ECTS bodova.

 

 

1. Studijski program politikologije

2. Studijski program sociologije

3. Studijski program novinarstva i komunikologije

4. Studijski program socijalnog rada