Студентски портал

Studentski portal

Већ дуже вријеме на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци, на студијском програму новинарства и комуникологије, развија се идеја о покретању и одржавању једног студентског гласила. У том развоју идеје заједно су учествовали студенти и наставно особље: од идеје о студентским новинама, преко студентског радија до студентског портала. Будући да штампана издања и радио станица ипак захтијевају веће финансијске ресурсе, једино логично ријешење у времену нових медија и технологија било је –

оснивање студентског портала.

 


Идеја студентског портала се развила у конструктивној расправи између мене (као тренутног главног и одговорног уредника) и руководства Студентске Организације Факултета Политичких Наука (СОФПН). Иако смо имали неке идеје које се разликују, усагласили смо се око најважнијег: име портала треба да буде Студентски портал Бања Лука (studentbl.com) и треба да окупља све заинтересоване студенте Универзитета који би заједно са нама стварали и користили садржаје. Идеја није да се овај портал претвори у информативни билтен неког факултета, него да се информише, едукује и забавља циљну публику студената у Бањалуци. Портал је званично основан 21. марта 2018. године на сједници Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука.


Поред нас са Факултета политичких наука, активно сарађујемо са Студентским парламентом Универзитета у Бањој Луци, јер смо закључили да нам је потребан један медиј који ће служити информисању студентске популације, а да при томе не буде уобичајеног сукоба између различитих студентских тијела. Усагласили смо се да главну ријеч треба да има студијски програм новинарства и комуникологије, али уз помоћ студентских организација треба укључити све заинтересоване за стварање садржаја. Намјерно кажемо стварање, а не писање садржаја, јер смо свјесни промјена које доносе нове технологије.


Не желимо бити медиј који је заснован искључиво на писаној ријечи, јер сматрамо да се уз помоћ нових технологија можемо мултимедијално изражавати. Трудићемо се да будемо у току и развијамо видео садржаје, инфографике, интерактивне мапе, интегришући потенцијале друштвених мрежа за промоцију и заједничко стварање.


Портал СтудентБЛ је мјесто гдје објављујемо вијести, прилоге, репортаже, интервјуе о темама које су значајне за студенте: стипендије, студентски послови, извјештаји са семинара, разговори са значајним предавачима – али то није све. Овај портал ће бити мјесто за све теме и садржаје које занимају студенте: од филма и музике, преко информатике и нових технологија, до спорта и ширих друштвених тема. Користићемо све доступне изворе информација, а корисницима ћемо понудити садржаје како студената, тако и професора и асистената који искажу интересовање да стварају садржаје заједно са нама.