У оквиру ЕРАЗМУС+ програма – кредитна размјена – расписан је конкурс за студенте првог и другог циклуса студија за одлазак на размјену на Универзитет Палацки у Оломоуцу, Чешка.

На конкурс се могу пријавити студенти првог и другог циклуса студија са Факултета политичких наука и Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Размјена ће се реализовати у љетном семестру 2019/2020. академске године при чему најкраћи боравак студента може бити три мјесеца, а најдужи пет мјесеци (укупно расположиво 28 мјесеци).

ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ:

• мјесечна стипендија у износу од 800,00 ЕУР (за трошкове живота),

• путни трошкови до износа од 275,00 ЕУР,

• виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам.

ДОКУМЕНТИ

За конкурс је потребно доставити:

1. Копију пасоша,

2. CV у Europass формату,

3. Препис оцјена на енглеском језику,

4. Мотивационо писмо са обавезном изјавом о дужини бораква (минимум три мјесеца, а максимум пет мјесеци)

6. Доказ о познавању енглеског језика и

7. Приједлог Уговора о учењу који потписују студент и академски координатор за међународну размјену студената и особља:

http://unibl.org/uploads/files/strane/stipendije/Prilog%201_1.doc

Списак предмета које студент намјерава да похађа у периоду мобилности може се пронаћи на:

https://fpn.unibl.org/index.php/erasmus

ПРИЈАВА:

Тражену документацију потребно је доставити Деканату Факултета политичких наука, електронском поштом, у пдф формату на е-адресу: info@fpn.unibl.org

(са напоменом: за Ерасмус+ К1).

Рок за достављање документације је 12.11.2019. године до 16:00 сати.

ЛИНКОВИ:

• о Универзитету: https://www.upol.cz/

• Контакт подаци Универзитета Палацки у Оломоуцу, :

https://www.upol.cz/en/students/exchange-students/erasmus/#c2911

• информације о смјештају:

https://www.upol.cz/en/skupiny/students/guide/practical-information/#c1825

• информације о подршци:

https://www.upol.cz/en/skupiny/students/guide/students-with-special-needs/

ПОСТУПАК ОДАБИРА:

По завршетку конкурса, комисија за одабир кандидата Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци, ће извршити провјеру подобности пристиглих пријава. Одобрене пријаве ће бити послане партнерском ЕУ универзитету као номинације. Предност ће се дати кандидатима који нису учествовали у размјени.