У оквиру ЕРАЗМУС+ програма – кредитна размјена – расписан је конкурс за размјену студената на Универзитету у Кадизу, Шпанија.

Број доступних стипендија: 3
Трајање размјене: пет (5) мјесеци
Период реализације размјене: размјена се мора реализовати у љетном семестру академске 2020/21. године
Ко се може пријавити: студенти сва три циклуса студија Универзитета у Бањој Луци

НАПОМЕНА: студенти трећег циклуса морају доставити и кратак план истраживања за вријеме њиховог боравка на Универзитету у Кадизу (максимално три странице).

Износ стипендије:

Мјесечна стипендија у износу од 850,00 евра (за трошкове живота),
Путни трошкови до износа од 360,00 евра,
Виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
За конкурс је потребно доставити:
1. Копију пасоша
2. CV u Europass формату
3. Приједлог Уговора о учењу (Прилог 1)
4. Препис оцјена на енглеском језику
5. Мотивационо писмо
6. Доказ о познавању енглеског језика или језика институције пријема.

За помоћ приликом израде приједлога уговора о учењу, обратити се надлежном академском координатору за међународну размјену студената и особља.

Сва тражена документација се доставља на енглеском језику Канцеларији за међународну и међууниверзитетску сарадњу, електронском поштом, на адресу: erasmus@unibl.org

(са напоменом: за Еразмус+, кредитна размјена)

Рок за достављање документације је до 09.10.2020. године до 12:00 часова.

НАПОМЕНА: Размјена се мора реализовати уз поштовање свих епидемиолошких мјера које су на снази у држави институције пријема. У случају погоршања епидемиолошке ситуације у држави пријема, постоји могућност да се размјена откаже.

ПОСТУПАК ОДАБИРА:
1. Одабир кандидата се врши у складу са Правилима о раду Комисије и критеријумима за спровођење поступка избора кандидата за размјену одлазећих студената и особља у оквиру програма Еразмус+ КА107.
2. Одобрене пријаве ће бити послане партнерском ЕУ универзитету као номинације.
3. ЕУ универзитет одлучује о коначном избору кандидата.

ЛИНКОВИ:
• о Универзитету:

http://www.uca.es/

https://internacional.uca.es/erasmus/incoming/about-universidad-de-cadiz/?lang=en

• Каталог предмета на енглеском језику:

http://asignaturas.uca.es/asig/

• Контакт подаци факултета Универзитета у Кадизу:

https://internacional.uca.es/wp-content/uploads/2020/06/Fact-Sheet26.05.20.pdf

• Информације о визи, смјештају и осигурању:

https://internacional.uca.es/welcome-center/students/?lang=en