Удружење за критичко мишљење Мостар и Форум цивилна мировна служба у БиХ позивају новинаре да се пријаве на обуку из области истраживања, писања и извјештавања о темама везаним са суочавање са прошлошћу и културе сјећања.

ЦИЉ ПРОГРАМА: Оснажити и повећати ниво знања новинара и независних медија за извјештавање, писање и истраживачко новинарство о темама везаним за суочавање са прошлошћу.

ПРОГРАМ ОБУХВАТА: Дводневни тренинг, менторски рад у стварању чланка/блога од стране сваког учесника обуке, те објављивање и промоција чланака/блогова на порталу tacno.net и регионалној веб страници о суочавању са прошлошћу: dwp-balkan.org, и умрежавање са учесницима све четири радионице. У оквиру пројекта ће се одржати 4 обуке у Сарајеву, Мостару, Бања Луци и Тузли. На свакој обуци биће примљено до 10 учесника.

РОK ЗА ПРИЈАВЕ: Трећа радионица ће се одржати  у Тузли и рок за пријаву је 08.03.2020. Обука ће бити реализована 14. и 15.03.2020.

KРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИЈАВУ:

Пријавити се могу сви новинари који раде у медијима или удружењима/организацијама који припремају медијски садржај као и студенти новинарства.

Новинари који буду одабрани за обуку ће бити обавезни написати један текст/блог као резултат завршене едукације. Тема и форма текста ће бити договорена током обуке. Организатори обуке задржавају право да садржај објављују на својим порталима и социјалним мрежама.

Трошкове обуке, смјештаја, оброка током обуке и превоза за учеснике сносиће у потпуности организатори.

Биографију и кратко мотивационо писмо слати на адресу: tacnonet@gmail.com.