У оквиру ЕРАЗМУС+ програма – кредитна размјена – расписан је конкурс за размјену студената.

Размјена студената односи се на сљедеће универзитете:

Више информација о сваком поједином конкурсу је доступно кликом на назив одговарајуће институције.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. Копију пасоша
  2. CV u Europass формату
  3. Приједлог Уговора о учењу (Прилог 1)
  4. Препис оцјена на енглеском језику
  5. Мотивационо писмо
  6. Доказ о познавању енглеског језика или језика институције пријема.

Напомена: За поједине институције пријема могу бити предвиђени додатни услови у виду достављања додатне документације или регистрације на онлајн платформу институције.

За помоћ приликом израде приједлога уговора о учењу, обратити се надлежном академском координатору за међународну размјену студената и особља - ЛИНК

ПРИЈАВА:

Сва тражена документација се доставља на енглеском језику Канцеларији за међународну и међууниверзитетску сарадњу, електронском поштом, на адресу: djordje.kenjalo@unibl.org (са напоменом: за Еразмус+, кредитна размјена)

Рок за достављање документације је до 22.03.2020. године.

Студенти се истовремено могу пријавити за размјену на максимално двије институције пријема уз јасно означене преференције.

ПОСТУПАК ОДАБИРА:

  1. Одабир кандидата се врши у складу са Правилима о раду Комисије и критеријумима за спровођење поступка избора кандидата за размјену одлазећих студената и особља у оквиру програма Еразмус+ КА107,
  2. Одобрене пријаве ће бити послане партнерском ЕУ универзитету као номинације,
  3. ЕУ универзитет одлучује о коначном избору кандидата.