Riječ dekana

Svaki narod koji stremi demokratskim idealima mora da izgradi moderan politički sistem, da stvori demokratske institucije i mora da razvije sposobnost kritičkog preispitivanja političkog nasljeđa i aktuelne političke prakse. Ispunjenje ovih zadataka nemoguće je bez osnivanja posebnog fakulteta koji je posvećen obrazovanju studenata u takvom kritičkom duhu i koji se bavi naučnim istraživanjima političke prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Zbog toga fakulteti političkih nauka danas postoje u svim zemljama koje imaju dovoljno intelektualnog potencijala da ustroje i održavaju tako zahtjevne institucije.

Na Banjolučkom univerzitetu Fakultet političkih nauka postoji od 2009. godine, kada je ocijenjeno da su sazreli uslovi za njegovo organizovanje i da postoje povoljne okolnosti za to. U skladu s tim, iz Filozofskog fakulteta su izdvojena četiri odsjeka i formirana je samostalna univerzitetska organizaciona jedinica – Fakultet političkih nauka. Fakultet čine – pobrojani redom kojim su nastajali – Studijski program novinarstva i komunikologije; Studijski program socijalnog rada; Studijski program politikologije i Studijski program sociologije. Osnovna struktura Fakulteta tada uspostavljena, nije se mijenjala do danas. Osim te osnovne strukture, na Fakultetu političkih nauka sve drugo se mijenjalo i prilagođavalo vremenu, pošto za institucije – kao i za ljude – važi pravilo da se moraju prilagođavati okolnostima, mijenjati se u skladu s opštim tendencijama društvenog razvoja i sazrijevati s vremenom.


Zbog svojih razvojnih sposobnosti Fakultet političkih nauka je za relativno kratko vrijeme izrastao u poštovanu članicu akademske zajednice. Njegov rast se ogleda u tome što je već došao do broja od hiljadu studenata, zaokružio obrazovni proces organizujući sva tri ciklusa nastave, što je nosilac brojnih naučnih projekata, što organizuje veliki broj javnih predavanja, okruglih stolova i drugih javnih manifestacija, što je objavio desetinu naučnih monografija, što je domaćin mnogim uglednim profesorima i javnim poslenicima, što njegovi studenti samostalno organizuju brojne aktivnosti i domaćini su kolegama iz cijelog svijeta – što, ukratko, u punom smislu riječi ostvaruje svoju obrazovnu i akademsku misiju i tako doprinosi izgradnji demokratije u zemlji bez demokratskih tradicija i vrijednosti.


Osnovna zadaća Fakulteta jeste rad sa studentima, odnosno poučavanje studenata kako da uspješno obavljaju neku od profesija za čije je osposobljavanje Fakultet licenciran. Izlazni profili Fakulteta – novinari i komunikolozi, politikolozi i socijalni radnici, sociolozi i profesori sociologije – rade već diljem Republike Srpske u javnim ustanovama, državnoj i lokalnoj administraciji, javnim i privatnim medijima i preduzećima, domaćim i inostranim nevladinim organizacijama... Istovremeno, Fakultet, odnosno timovi njegovih nastavnika i istraživača, obavljaju i različite vrste konsultantskih usluga za tržište ili političku zajednicu: razvijaju nove politike i operacionalizuju ih kroz zakonska rješenja, vrše evaluaciju aktuelnih politika i zakona, bave se istraživanjima javnog mnjenja i izbornim analizama, učestvuju kao predavači na seminarima i savjetovanjima o različitim aspektima političkog sistema, demokratije i ljudskih prava, javne uprave i lokalne samouprave, političkih partija, međunarodnih odnosa, evropskih integracija, političkog komuniciranja, bezbjednosti i diplomatije.


Sve je to postignuto u prvom redu zahvaljujući vlastitim naporima, dobroj organizaciji i sinergetskom učinku međugeneracijske saradnje. Naime, pokazalo se kao srećna okolnost što su se na Fakultetu našli na istom poslu stari profesori i mladi entuzijasti te je taj spoj iskustva i poleta dao dobre rezultate.


Ne treba, svakako, u rastu Fakulteta zanemariti ni podršku šire zajednice. U oskudnim vremenima iz budžeta Republike Srpske izdvojena su znatna sredstva da Fakultet dobije novu zgradu i dobru opremu. Najveća kadrovska pomoć stigla je sa Fakulteta političkih nauka iz Beograda i ta pomoć aktuelna je i danas iako naš fakultet već sam stvara vlastite kadrove i svu nastavu na prvom ciklusu izvodi sopstvenim snagama.


Deset godina je mnogo u ljudskom životu, a nije malo ni u životu institucija. Za Fakultet političkih nauka može se reći da je još u mladalačkom dobu i tek na putu ka zrelosti. Opšte nepovoljne prilike u kojima se savremeni svijet nalazi nesumnjivo će ubrzati maturaciju ovog fakulteta budući da se problemi društvenog razvoja mogu uspješno rješavati samo uz povećan angažman svih intelektualnih i političkih potencijala zajednice. A tu je uloga Fakulteta političkih nauka nezamjenljiva.

Prof. dr Zdravko Zlokapa,
dekan Fakulteta političkih nauka

Rijec Dekana Novo