Pdf Јелена Васиљевић - извјештај о оцјени завршног рада