Pdf Ђурађ Дрљача - Извјештај о оцјени магистарског рада