Pdf Љиљана Лазић - Извјештај о подобности теме и кандидата за израду магистарског рада