Pdf Драгана Јелић - Извјештај о оцјени магистарског рада