Избори у звања

Обавјештење о приступном предавању

На основу члана 93. Закона о високом образовању и члана 24. Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци организује јавно приступно предавање за избор у звање наставника за ужу научну област Међународни односи и безбједност, кандидата др Бориса Тучића.

Прилози
Download this file (Obavjestenje - pristupno predavanje.pdf)Obavjestenje - pristupno predavanje.pdf[ ]745 kB