На основу члана 93. Закона о високом образовању и члана 24. Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци организује јавно приступно предавање за избор у звање наставника за ужу научну област Међународни односи и безбједност, кандидата др Бориса Тучића.


Приступно предавање на тему „Савремени изазови у међународним односима“ ће се одржати 12.04.2019. године, са почетком у 11.00 часова, на Факултету политичких наука, у сали 201.

Прилози
Download this file (Obavjestenje - pristupno predavanje.pdf)Obavjestenje - pristupno predavanje.pdf[ ]745 kB