Aleksandar_Bogdanic

Колегинице и колеге,

 

На сједници вијећа Студијског програма новинарства и комуникологије за новог руководиоца студијског програма именован је  проф. др Александар Богданић,  што је верификовано на сједници Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука.

 

Секретара студијског програма остаје асистент Ђорђе Томић.

 

ФПН