Округли сто под називом „Социјални рад – јуче, данас, сутра“ одржан је на Факултету политичких наука у склопу обиљежавања 10 година постојања ове институције. У оквиру опште теме, учесници Округлог стола имали су прилику чути нека од истакнутих имена из научне области социјалног рада и социјалне политике.

На округлом столу учешће је, поред излагача узело седамдесетак професионалаца из области социјалне заштите и дјелатности социјалног рада из других система. Округли сто се састојао из два панела.

Скуп је отворила руководилац студијског програма социјални рад проф. др Мира Ћук, након које је уводно излагање на тему „Социјални рад у контексту савремених друштвених промена“ имала проф. др Ана Гавриловић, која је дала увод и оквир за теме које су се даље могле чути. Професор Универзитета у Београду у пензији Милосав Милосављевић одржао је излагање на тему „Да ли је социјални рад a priori хумана делатност?“, након чијег излагања се могло чути којим појмовно-категоријалним апаратом се користе социјални радници. Наиме, проф. др Јагода Петровић представила је истраживање које је спроведено у Републици Српској у оквиру кога се дошло до налаза који је актуелни појмовно-категоријални апарат социјалних радника који су запослени у струци. У оквиру овог панела представљено је и истраживање „Социјални рад у свакодневној пракси социјалне заштите“ које је спроведено и изложено у кооауторству проф. др Мире Ћук и младе дипл. социјалне раднице Ирине Савовић. Проф. др Дејан Сумрак, професор Универзитета у Београду у пензији изложио је тему „Социјални рад у функцији побољшања квалитета живота трећег доба“, након које је услиједила богата дискусија у оквиру првог панела.

Проф. др Љубо Лепир који је модерирао први панел, својим излагањем на тему „Изазови дјелатности социјалног рада у Републици Српској“ заокружио је рад првог панела. Други панел отворен је излагањем на тему “Рад у заједници и психотерапијска подршка као два лица исте сарадничке праксе“ коју је изложио проф. др Бранко Ћорић са Универзитета у Београду. Овим излагањем дат је увод за рад другог панела у коме су предвиђена излагања из различитих подручја социјалног рада. Након професора Ћорића, учесници су били у прилици чути излагање доц. др Андрее Пухалић „Улога супервизије у професионализацији социјалног рада“. Потом је услиједило излагање проф. др Драгане Шћеповић на тему „Социјални рад и насиље у породици – некад и сад“ у којим је представљен развојни пут система у заштити жртава насиља у породици у Републици Српској. Тему „Развој хранитељства – чему свједочимо од доношења новог Закона о социјалној заштити“ изложила је мр Андреа Ракановић Радоњић, након чијег излагања су учесници могли чути и излагање студената Тамаре Гаћановић и Наташе Илић.

Посебан допринос је управо афирмација студената за учешће у округлом столу, који су обрађивали и излагали тему „Социјални рад са особама различитих сексуалних орјентација.

Другим панелом модерирао је мр Драшко Гајић.

Послије сваког панела постојала је могућност расправе за вријеме које су се чула различита мишљења учесника о актуелним питањима социјалног рада и велики број учесника Округлог стола подијелио је своје ставове са скупом о садашњој пракси социјалног рада и проблемима са којима се суочавају социјални радници.

Округли сто је затворила руководилац студијског програма проф. др Мира Ћук резимирајући активности и закључујући да се професија социјалног рада у Републици Српској свакодневно суочава са промјенама које долазе услијед процеса глобализације и дефинисање нових улога социјалног рада, али и промјена које се дешавају унутар земље и које прате велики социјални проблеми појединаца, друштвених група и заједнице у цјелини. Само заједничким дјеловањем свих социјалних радника из свих дјелатности могу се креирати и развијати конструктивни одговори на нове изазове. Скуп је позвао све актере и социјалне раднике да планирано, заједнички осмишљавају нове политике које би биле путокази у даљем дјеловању социјалног рада у Републици Српској.