Носилац пројекта: Palacký University Olomouc – Чешка;
Партнери на пројекту: Факултет политичких наука Универзитета у Бањалуци и Faculty of Theology, Humanitarian studies, Palacký University Olomouc
Kарактер пројекта: Међународни карактер
Позиција у пројекту: Јагода Петровић - Kоординатор испред Универзитета у Бањалуци и предавач на Palacký University Olomouc – Чешка, Оливера Грбић - Учесник, предавач, академска

размјена
Kратак опис пројекта: Размјена особља и студената на првом и другом циклусу студија између Универзитета у Бањалуци и Универзитета Оломоуц; у оквиру размјене три наставника са ФПН Бања Лука реализовали су предавања у Чешкој током школске 2018/19 године а шест студената ФПН Бања Лука похађали наставу на Универзитету Оломоуц, од којих су четири успјешно положили испите у зимском семестру 2018/19 а два похађају наставу у љетном семестру 2019/20.
Период: Активан пројекат (2018/2020)
Линк: https://www.upol.cz/en/students/exchange-students/erasmus-international-credit-mobility/https://fpn.unibl.org/sr/erasmus