УниАдрион мрежа и Марке политехнички универзитет организују другу по реду Љетну школу на тему „Миграције и мобилност на Балкану“, која ће бити одржана у Анкони (Италија) у периоду од 9-13. септембра 2019. године.

Партиципацију за учешће, трошкове смјештаја и хране сноси Марке политехнички универзитет, док путне трошкове сносе сами учесници.

Програм је намијењен студентима другог и трећег циклуса, истраживачима и службеницима који раде у области миграција.

Више података налази се на овој веб адреси.