У оквиру ЕРАЗМУС+ програма – кредитна мобилност – расписан је конкурс за особље Универзитета у Бања Луци. Доступна је једна стипендија за гостујућа предавања и једна стипендија за обуку, свака у трајању од по 5 дана, на Аристотел Универзитету у Солуну (Грчка).

Размјена се треба обавити између 23. септембра и 13. децембра 2019. године.

ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ:

· дневна стипендија у износу од 165,00 ЕУР (за трошкове живота),

· путни трошкови до износа од 275,00 ЕУР,

· виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам.

АПЛИКАНТИ:

На конкурс се могу пријавити чланови особља Универзитета у Бања Луци.

ДОКУМЕНТИ

За конкурс је потребно доставити:

1. CV у Europass формату са библиографијом

2. Приједлог Уговора о размјени са детаљним планом размјене (за детаље се обратити Координатору за академску мобилност Синиши Лакићу)

3. Позивно писмо, које није обавезно, али даје предност кандидату над другим кандидатима. За позивно писмо обратити се ЕЦТС координатору жељеног факултета / одсјека на Аристотел универзитету. Листа ЕЦТС координатора налази се на сајту: https://eurep.auth.gr/en/coordinators/international.

ПРИЈАВА:

Сву тражену документацију потребно је доставити Координатору за међународну сарадњу Филозофског факултета Славици Тутњевић, поштом или лично, у канцеларију 109. Координатор ће све пријаве доставити комисији, која ће у року од 5 дана по затварању конкурса донијети одлуку о номинацији. За све додатне информације обратити се на адресу електронске поште slavica.tutnjevic@ff.unibl.org.

Рок за достављање документације је до 24. 5. 2019. године до 16:00 сати.

Остале информације се налазе на овом линку.