У оквиру ЕРАЗМУС+ програма – кредитна размјена – расписан је конкурс за размјену особља на Универзитету у Гранади, Шпанија. Доступне су двије (2) стипендије за административно особље. Трајање размјене је пет (5) дана (плус два (2) дана пута).

Размјене се морају реализовати најкасније до 30. јуна 2019. године.

ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ:
• путни трошкови до износа од 275,00 евра,
• трошкови боравка у износу од 120,00 евра по дану (смјештај, оброци, локални превоз),
• виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам.

АПЛИКАНТИ:
На конкурс се може пријавити административно особље Универзитета у Бањој Луци.

ДОКУМЕНТИ:
За конкурс је потребно доставити:
1. Копију пасоша
2. CV u Europass формату
3. Приједлог Уговора о размјени са детаљним планом рада
4. Доказ о познавању енглеског или шпанског језика.

ПРИЈАВА:
Сву тражену документацију потребно је доставити Канцеларији за међународну и међууниверзитетску сарадњу, електронском поштом, на адресу: djordje.kenjalo@unibl.org

Рок за достављање документације је до 24.04.2019. године до 12:00 сати.

ПОСТУПАК ОДАБИРА:
1. По завршетку конкурса, комисија за одабир кандидата са Универзитета у Бањој Луци ће извршити провјеру подобности пристиглих пријава.
2. Одобрене пријаве ће бити послане партнерском ЕУ универзитету као номинације.
3. Предност ће се дати кандидатима који нису учествовали у размјени.
4. ЕУ универзитет одлучује о финалној селекцији кандидата.

Извор: unibl.org