У оквиру ЕРАЗМУС+ програма (KA 107 International Credit Mobility, Call 2019) расписан је конкурс за размјену студената на Одсјеку за стране језике, књижевности и културе, Одсјеку за хуманистичке науке и Одсјеку за политичке науке Универзитета „Рома Тре“ у Риму (Università degli studi Roma Tre).

Доступно је девет (9) стипендија у трајању од шест (6) мјесеци.

Размјена се мора реализовати у зимском семестру академске 2021/22. године.

Износ стипендије:
Мјесечна стипендија у износу од 850,00 евра (за трошкове живота),
Путни трошкови (180,00 евра),
Виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом.

Апликанти:
На конкурс се могу пријавити студенти првог и другог циклуса студија Филолошког факултета, Филозофског факултета и Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци.

Потребна документацијa:
1. Копија пасоша,
2. CV u Europass формату,
3. Мотивационо писмо на италијанском или на енглеском језику,
4. Препис оцјена на енглеском језику (студенти другог циклуса треба да доставе потврде о просјечној оцјени са oба циклуса),
5. Приједлог уговора о учењу (Прилог 1),
6. Потврда о познавању италијанског или енглеског језика (минимално Б1 ниво).

За помоћ приликом израде приједлога уговора о учењу, обратити се надлежном академском координатору за међународну размјену студената и особља: http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja

Линкови:
Студијски програми:
https://www.uniroma3.it/en/about-us/departments-and-schools/departments/humanities-009439/  (Одсјек за хуманистичке науке)
https://www.uniroma3.it/en/about-us/departments-and-schools/departments/foreign-languages-literatures-and-cultures-009438/ (Одсјек за стране језике, књижевности и културе)
https://www.uniroma3.it/en/about-us/departments-and-schools/departments/political-science-009448/ (Одсјек за политичке науке).

Информације о смјештају: https://portalestudente.uniroma3.it/en/international-mobility/accommodation/
Информације за долазеће студенте: https://portalestudente.uniroma3.it/en/international-mobility/programma-erasmus-incoming-students-eng/
https://portalestudente.uniroma3.it/mobilita/informazioni-generali/

Каталог предмета на италијанском језику: http://uniroma3-public.gomp.it/Programmazioni/Catalogo/CatalogoErogata.aspx
Каталог предмета на енглеском језику: https://www.uniroma3.it/foreign-language-courses/

Пријава:
Сва тражена документација доставља се електронском поштом на имејл адресу Ање Правуљац, координаторке за међународну сарадњу Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци (anja.pravuljac@flf.unibl.org).

Поступак одабира:
По завршетку конкурса, Комисија са Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци извршиће провјеру подобности пристиглих пријава, те одлучити о селекцији кандидата. Предност имају студенти који до сада нису учествовали у размјени у оквиру Еразмус + програма.

Напомена:
Размјена се мора реализовати уз поштовање свих епидемиолошких мјера које су на снази у држави институције пријема.
Конкурс ће бити отворен петнаест (15) дана од датума објављивања на сајту Универзитета у Бањој Луци.
Рок за достављање документације је 25. 05. 2021. године до 12:00 часова.