У оквиру ЕРАЗМУС+ програма – кредитна размјена – расписан је конкурс за размјену особља на Универзитету у Гранади, Шпанија.

Доступне су двије (2) стипендије за административно особље. Трајање размјене је пет (5) дана (плус два (2) дана пута).

Рок за достављање документације је до 12.03.2020. године до 12:00 часова. Размјене се морају реализовати најкасније до 31. јула 2020. године.

ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ:

  • путни трошкови до износа од 275,00 евра,
  • трошкови боравка у износу од 160,00 евра по дану (смјештај, оброци, локални превоз),
  • виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам.

АПЛИКАНТИ:
На конкурс се може пријавити административно особље Универзитета у Бањој Луци.

ДОКУМЕНТИ:
За конкурс је потребно доставити:
1. Копију пасоша
2. CV u Europass формату
3. Приједлог Уговора о размјени са детаљним планом рада (Прилог 1)
4. Доказ о познавању енглеског или шпанског језика.

ПРИЈАВА:
Сву тражену документацију потребно је доставити Канцеларији за међународну и међууниверзитетску сарадњу, електронском поштом, на адресу: djordje.kenjalo@unibl.org

ЛИНКОВИ:

О Универзитету:

Контакт подаци факултета Универзитета у Гранади
Информације о визи
Информације о осигурању 
Информације о смјештају

ПОСТУПАК ОДАБИРА:
1. По завршетку конкурса, комисија за одабир кандидата са Универзитета у Бањој Луци ће извршити провјеру подобности пристиглих пријава.
2. Одобрене пријаве ће бити послане партнерском ЕУ универзитету као номинације.
3. ЕУ универзитет одлучује о финалној селекцији кандидата.