• Биљана Миловановић

  Biljana Milovanović

  Studentska služba - Šef studentske službe

 • Мира Ћук

  Mira Ćuk

  Rukovodioci studijskih programa - Rukovodilac studijskog programa socijalnog rada

 • Андреа Радоњић Ракановић

  Andrea Radonjić Rakanović

  Sekretari studijskih programa - Sekretar studijskog programa socijalnog rada

 • Андреа Пухалић

  Andrea Puhalić

  Kancelarija za međunarodnu saradnju - Akademski koordinator za razmjenu studenata i akademskog osoblja; član tima za Erasmus+ projekte

 • Владе Симовић

  Vlade Simović

  Rukovodioci studijskih programa - Rukovodilac studijskog programa politikologije

 • Жељко Будимир

  Željko Budimir

  Sekretari studijskih programa - Sekretar studijskog programa politikologije