• Mira Cuk 1552914582

  Mira Ćuk

  Rukovodioci studijskih programa - Rukovodilac studijskog programa socijalnog rada

 • Andrea R Radonjic 1552914840

  Andrea Radonjić Rakanović

  Sekretari studijskih programa - Sekretar studijskog programa socijalnog rada

 • Andrea Puhalic 1552915078

  Andrea Puhalić

  Kancelarija za međunarodnu saradnju - Akademski koordinator za razmjenu studenata i akademskog osoblja; član tima za Erasmus+ projekte

 • Dragan Basic 1552915153

  Dragan Bašić

  Kancelarija za postdiplomske studije - Referent za drugi i treći ciklus studija

 • Dusanka Slijepcevic 1552914919

  Dušanka Slijepčević

  Sekretari studijskih programa - Sekretar studijskog programa sociologije

 • Manja Djuric Dzakic 1558600255

  Manja Đurić Džakić

  Kancelarija za međunarodnu saradnju - Koordinator za međunarodnu saradnju i član tima za Erasmus+ projekte

 • Ranko Trisic 1552914240

  Ranko Trišić

  Studentska služba - Referent za studentska pitanja

 • Vlade Simovic 1552914723

  Vlade Simović

  Rukovodioci studijskih programa - Rukovodilac studijskog programa politikologije

 • Zeljko Budimir 1552914971

  Željko Budimir

  Sekretari studijskih programa - Sekretar studijskog programa politikologije

 • Nevenko Vranjes 1558600461

  Nevenko Vranješ

  Kancelarija za međunarodnu saradnju - Član tima za Erasmus+ projekte