• Biljana Milovanovic 1552914085

  Biljana Milovanović

  Studentska služba - Šef studentske službe

 • Mira Cuk 1552914582

  Mira Ćuk

  Rukovodioci studijskih programa - Rukovodilac studijskog programa socijalnog rada

 • Andrea R Radonjic 1552914840

  Andrea Radonjić Rakanović

  Sekretari studijskih programa - Sekretar studijskog programa socijalnog rada

 • Andrea Puhalic 1552915078

  Andrea Puhalić

  Kancelarija za međunarodnu saradnju - Akademski koordinator za razmjenu studenata i akademskog osoblja

 • Dragan Basic 1552915153

  Dragan Bašić

  Kancelarija za postdiplomske studije - Referent za drugi i treći ciklus studija

 • Nina Kujaca 1552915244

  Nina Kujača

  Biblioteka - Šef biblioteke

 • Ranko Trisic 1552914240

  Ranko Trišić

  Studentska služba - Referent za studentska pitanja

 • Vlade Simovic 1552914723

  Vlade Simović

  Rukovodioci studijskih programa - Rukovodilac studijskog programa politikologije