• Биљана Миловановић

  Биљана Миловановић

  Студентска служба - Шеф студентске службе

 • Мира Ћук

  Мира Ћук

  Руководиоци студијских програма - Руководилац студијског програма социјалног рада

 • Андреа Радоњић Ракановић

  Андреа Радоњић Ракановић

  Секретари студијских програма - Секретар студијског програма социјалног рада

 • Андреа Пухалић

  Андреа Пухалић

  Канцеларија за међународну сарадњу - Академски координатор за размјену студената и академског особља; члан тима за Erasmus+ пројекте

 • Др Драган Башић

  Др Драган Башић

  Канцеларија за постдипломске студије - Референт за други и трећи циклус студија

 • Нина Кујача

  Нина Кујача

  Библиотека - Шеф библиотеке

 • Ранка Перић Ромић

  Ранка Перић Ромић

  Руководиоци студијских програма - Руководилац студијског програма социологије

 • Жељко Будимир

  Жељко Будимир

  Секретари студијских програма - Секретар студијског програма политикологије

 • Мања Ђурић Џакић

  Мања Ђурић Џакић

  Канцеларија за међународну сарадњу - Координатор за међународну сарадњу и члан тима за Erasmus+ пројекте

 • Весна Праштало

  Весна Праштало

  Библиотека - Виши књижничар

 • Владе Симовић

  Владе Симовић

  Руководиоци студијских програма - Руководилац студијског програма политикологије

 • Борислав Вукојевић

  Борислав Вукојевић

  Секретари студијских програма - Секретар студијског програма новинарства и комуникологије