Oglasna tabla: [1. ciklus] Sociologija

Naslov oglasa Datum objave
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Ljubomira Tešanovića 23. oktobar 2020.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Ljube Mitrovića 22. oktobar 2020.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Aleksandra Loze 22. oktobar 2020.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Suzane Perać 20. oktobar 2020.
Nastava iz predmeta Uvod političke nauke 19. oktobar 2020.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Tamare Knežević 13. oktobar 2020.
OBAVJEŠTENjE O OTKAZIVANjU NASTAVE I VJEŽBI KOD PROF. DR VLADE SIMOVIĆA 12. oktobar 2020.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Slobodana Marića 08. oktobar 2020.
Obavještenje - izborni predmeti za prvu godinu studija 05. oktobar 2020.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Željke Vuković 01. oktobar 2020.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada ALEKSE MATIĆA 25. septembar 2020.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Dragane Despić 18. septembar 2020.
KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI 03. jul 2020.
PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI 01. jul 2020.
Rješenje o imenovanju Komisije za odbranu završnog rada, DARKA ŠARENCA 17. jun 2020.
Socijalna demografija (rezultati kolokvija održanog 02.06.2020. godine) 04. jun 2020.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada SVJETLANA RADULOVIĆ 03. mart 2020.
Obavještenje za studente/kinje 17. februar 2020.
OBAVJEŠTENjE - Izborni predmeti ljetni semestar školske 2019/20. godine 11. februar 2020.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Metodologije društvenih nauka 20. januar 2020.