Oglasna tabla: [1. ciklus] Sociologija

Naslov oglasa Datum objave
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Igor Marković 15. mart 2021.
IZBORNI PREDMETI U LjETNjEM SEMESTRU ZA DRUGU, TREĆU I ČETVRTU GODINU STUDIJA PRVOG CIKLUSA 10. mart 2021.
OBAVJEŠTENjE O IZBORNIM PREDMETIMA ZA PRVU GODINU LjETNjEG SEMESTRA ŠKOLSKE 2020 2021 GODINE 24. februar 2021.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Nikoline Đurović 17. februar 2021.
RJEŠENjE o odgađanju odbrane diplomskog rada kandidata Igora Markovića 01. februar 2021.
OPŠTA SOCIOLOGIJA 1: PREDISPITNI REZULTATI 2020/2021. 01. februar 2021.
KLASIČNE SOCIOLOŠKE TEORIJE: PREDISPITNI REZULTATI 2020/2021. 01. februar 2021.
OPŠTA SOCIOLOGIJA 2: REZULTATI PREDISPITNIH AKTIVNOSTI - VJEŽBE 2020/2021. 01. februar 2021.
TUDIJE RODA: PREDISPITNI REZULTATI - VJEŽBE 2020/2021 01. februar 2021.
OPŠTA SOCIOLOGIJA: K2_REZULTATI 29. januar 2021.
KLASIČNE SOCIOLOŠKE TEORIJE: K2 REZULTATI 29. januar 2021.
OPŠTA SOCIOLOGIJA 2: K2 REZULTATI 29. januar 2021.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Sanje Novaković 28. januar 2021.
Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Svjetske religije 27. januar 2021.
STUDIJE RODA: REZULTATI 2. KOLOKVIJUMA - DOPUNA 26. januar 2021.
OPŠTA SOCIOLOGIJA 2: REZULTATI K1_2X 26. januar 2021.
STUDIJE RODA: REZULTATI 2. KOLOKVIJUMA 26. januar 2021.
Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Sociologija religije 26. januar 2021.
Predispitni bodovi iz predmeta Osnove komunikologije 22. januar 2021.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Igora Markovića 22. januar 2021.