Oglasna tabla: [1. ciklus] Sociologija

Naslov oglasa Datum objave
Rješenje o imenovanju Komisije za odbranu završnog rada, DRAGANA SAVIĆ 17. oktobar 2019.
Rješenje Nataša Savić 09. oktobar 2019.
OBAVJEŠTENjE O DODATNOM TERMINU U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU 08. oktobar 2019.
Obavještenje – izborni predmeti 01. oktobar 2019.
Rješenje o imenovanju Komisije za odbranu završnog rada, ALEKSANDRA VUKOVIĆ 01. oktobar 2019.
Rješenje o imenovanju Komisije za odbranu završnog rada, SRĐAN GALIĆ 24. septembar 2019.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Vedrana Manjića 19. septembar 2019.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Marka Galića 19. septembar 2019.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Jovane Gusak 10. jul 2019.
Rješenje o imenovanju Komisije za odbranu završnog rada, NIKOLA STUPAR 04. jul 2019.
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Osnove ekonomije sa predispitnim bodovima 10. jun 2019.
OSNOVE PRAVA - drugi kolokvijum 04. jun 2019.
Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Kultura religija 03. jun 2019.
Engleski jezik 2 - Obavještenje 28. maj 2019.
Drugi kolokvijum iz predmeta Osnove ekonomije 27. maj 2019.
Predispitne obaveze iz socijalne patologije , C-39 24. maj 2019.
Rezultati predispitnih obaveza iz Sociologije rada, S-24 24. maj 2019.
Socijalna demografija - rezultati kolokvija održanog 21.05.2019. godine 23. maj 2019.
Studentske ankete 20. maj 2019.
Obavještenje o nadoknadi vježbi iz Osnova ekonomije za 03.05.2019. 17. maj 2019.