Oglasna tabla: [1. ciklus] Politikologija

Naslov oglasa Datum objave
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Osnove Evropske unije 31. maj 2021.
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Osnove ekonomije 31. maj 2021.
Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Islamska politička misao 31. maj 2021.
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Islamska politička misao 25. maj 2021.
Drugi kolokvijum iz Osnova ekonomije 18. maj 2021.
Drugi kolokvijum iz Osnova EU 18. maj 2021.
Anketiranje studenata u ljetnjem semestru akademske 2020/2021. godine 12. maj 2021.
Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova Evropske unije 27. april 2021.
Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova ekonomije 27. april 2021.
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Islamska politička misao 20. april 2021.
Prvi kolokvijum iz Osnova EU 19. april 2021.
Prvi kolokvijum iz Osnova ekonomije 19. april 2021.
IZBORNI PREDMETI U LjETNjEM SEMESTRU ZA DRUGU, TREĆU I ČETVRTU GODINU STUDIJA PRVOG CIKLUSA 10. mart 2021.
POMJERANjE NASTAVE KOD PROF. DR SINIŠE ATLAGIĆA 08. mart 2021.
OBAVJEŠTENjE O IZBORNIM PREDMETIMA ZA PRVU GODINU LjETNjEG SEMESTRA ŠKOLSKE 2020 2021 GODINE 24. februar 2021.
Ispitna pitanja iz predmeta Socijalna politika 29. januar 2021.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Političkog sistema i institucija EU 27. januar 2021.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Uporednih političkih sistema 26. januar 2021.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Političkog sistema u BiH i RS 25. januar 2021.
Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Politikologija religije 25. januar 2021.