Oglasna tabla: [1. ciklus] Politikologija

Naslov oglasa Datum objave
IZBORNI PREDMETI U LjETNjEM SEMESTRU ZA DRUGU, TREĆU I ČETVRTU GODINU STUDIJA PRVOG CIKLUSA 10. mart 2021.
POMJERANjE NASTAVE KOD PROF. DR SINIŠE ATLAGIĆA 08. mart 2021.
OBAVJEŠTENjE O IZBORNIM PREDMETIMA ZA PRVU GODINU LjETNjEG SEMESTRA ŠKOLSKE 2020 2021 GODINE 24. februar 2021.
Ispitna pitanja iz predmeta Socijalna politika 29. januar 2021.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Političkog sistema i institucija EU 27. januar 2021.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Uporednih političkih sistema 26. januar 2021.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Političkog sistema u BiH i RS 25. januar 2021.
Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Politikologija religije 25. januar 2021.
Predispitni bodovi iz predmeta Osnove komunikologije 22. januar 2021.
Anketiranje studenata u zimskom semestru 2020/2021. godine 22. januar 2021.
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Politikologija religije 18. januar 2021.
Drugi kolokvijum iz Uporednih političkih sistema 18. januar 2021.
Drugi kolokvijum iz Političkog sistema u BiH i RS 18. januar 2021.
UVOD U SOCIOLOGIJU: Rezultati predispitnih aktivnosti 18. januar 2021.
Drugi kolokvijum iz Političkog sistema i institucija EU 18. januar 2021.
UVOD U SOCIOLOGIJU: K2 Rezultati 18. januar 2021.
Obavještenje o nastavku nastave na predmetima kod prof. dr Zdravka Zlokape 12. januar 2021.
NASTAVA KOD PROF DR SINIŠE ATLAGIĆA 11. januar 2021.
Obavještenje o nastavku nastave na predmetima kod doc. dr Manje Đurić Džakić 04. januar 2021.
NASTAVA NA PREDMETIM KOD PROF DR ZDRAVKA ZLOKAPE ODGAĐA SE 25. decembar 2020.