Oglasna tabla: [1. ciklus] Politikologija

Naslov oglasa Datum objave
KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI 03. jul 2020.
PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI 01. jul 2020.
Političke partije, obavještenje 06. mart 2020.
Termin predavanja iz predmeta Osnove EU 21. februar 2020.
Obavještenje - Političke partije i organizacije 20. februar 2020.
OBAVJEŠTENjE - Izborni predmeti ljetni semestar školske 2019/20. godine 11. februar 2020.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Metodologije društvenih nauka 20. januar 2020.
Uvod u političke nauke, rezultati kolokvijuma 20. januar 2020.
Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Politikologija religije 15. januar 2020.
UVOD U SOCIOLOGIJU: Rezultati II kolokvijuma 13. januar 2020.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Političkog sistema u BiH i RS 30. decembar 2019.
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Politikologija religije 30. decembar 2019.
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Politički sistem i institucije EU 26. decembar 2019.
Uvod u političke nauke, pomjeranje satnice 25. decembar 2019.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Uporednih političkih sistema 25. decembar 2019.
Obavještenje o održavanju drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika 1 24. decembar 2019.
Uvod u političke nauke, pomjeranje satnice predavanja i vježbi 10. decembar 2019.
Drugi kolokvijum iz predmeta Uporedni politički sistemi 10. decembar 2019.
Drugi kolokvijum iz predmeta Politički sistem i institucije EU 10. decembar 2019.
Drugi kolokvijum iz predmeta Politički sistem u BiH i RS 10. decembar 2019.