Blank Blank Blank Blank Blank

OGLASNE TABLE

  • Oglas1
  • Oglas2
  • Oglas3
  • Oglas4
  • Oglas1
  • Oglas2
  • Oglas3
  • Oglas4

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci u školskoj 2017/18. godini održaće se u petak 9. juna 2017. godine od 09:00 do 20:00 časova.

Dokumenta
PdfPrimjer popunjene uplatnice[ ]29 kB

Važni datumi za upis nove generacije studenata na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci u školskoj 2017/18. godini:

Upisujući se na Fakultet političkih nauka u Banjoj Luci, na prvi ciklus studija, student se zapravo upisuje na jedan od četiri studijska programa...

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci u školskoj 2017/18. godini održaće se u petak 9. juna 2017. godine od 09:00 do 20:00 časova.

Dokumenta
PdfPrimjer popunjene uplatnice[ ]29 kB

Važni datumi za upis nove generacije studenata na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci u školskoj 2017/18. godini:

Upisujući se na Fakultet političkih nauka u Banjoj Luci, na prvi ciklus studija, student se zapravo upisuje na jedan od četiri studijska programa...