• Мира Ћук

  Мира Ћук

  Руководиоци студијских програма - Руководилац студијског програма социјалног рада

 • Андреа Радоњић Ракановић

  Андреа Радоњић Ракановић

  Секретари студијских програма - Секретар студијског програма социјалног рада

 • Андреа Пухалић

  Андреа Пухалић

  Канцеларија за међународну сарадњу - Академски координатор за размјену студената и академског особља; члан тима за Erasmus+ пројекте

 • Др Драган Башић

  Др Драган Башић

  Канцеларија за постдипломске студије - Референт за други и трећи циклус студија

 • Andrea Puhalic, PhD

  Andrea Puhalic, PhD

  Office for international cooperation - Student and Staff Exchange Coordinator; Member of Erasmus+ Team

 • Biljana Milovanović

  Biljana Milovanović

  Office for graduate studies - Associate for Second and Third Cycle Academic Studies

 • Жељко Будимир

  Жељко Будимир

  Секретари студијских програма - Секретар студијског програма политикологије

 • Мања Ђурић Џакић

  Мања Ђурић Џакић

  Канцеларија за међународну сарадњу - Координатор за међународну сарадњу и члан тима за Erasmus+ пројекте

 • Zeljko Budimir, PhD

  Zeljko Budimir, PhD

  Secretaries of study programmes - Secretary of Study Programme of Political Science

 • Manja Djuric Dzakic, PhD

  Manja Djuric Dzakic, PhD

  Office for international cooperation - International Cooperation Coordinator; Member of Erasmus+ Team