Blank Blank Blank Blank Blank
НАВИГАЦИЈА
НАВИГАЦИЈА

ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ

  • Oglas1
  • Oglas2
  • Oglas3
  • Oglas4
  • Oglas1
  • Oglas2
  • Oglas3
  • Oglas4

 

 

 

Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци састоји се од четири студијска програма првог циклуса, конципирана на осмосеместралној настави, након које студент стиче академско звање и 240 ECTS бодова.

 

 

1. Студијски програм политикологије

2. Студијски програм социологије

3. Студијски програм новинарства и комуникологије

4. Студијски програм социјалног рада

 

 

 

Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци састоји се од четири студијска програма првог циклуса, конципирана на осмосеместралној настави, након које студент стиче академско звање и 240 ECTS бодова.

 

 

1. Студијски програм политикологије

2. Студијски програм социологије

3. Студијски програм новинарства и комуникологије

4. Студијски програм социјалног рада