Упис у академску 2018/19 годину - Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци

Blank Blank Blank Blank Blank
НАВИГАЦИЈА
НАВИГАЦИЈА

ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ

  • Oglas1
  • Oglas2
  • Oglas3
  • Oglas4
  • Oglas1
  • Oglas2
  • Oglas3
  • Oglas4

Универзитет у Бањој Луци, расписао је Конкурс за додјелу 5 Huawei стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци за школску 2018/2019. годину.

 

Стипендије се дају према сљедећем распореду:

 

1.Три (3) стипендије студентима сљедећих факултета: Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Електротехнички факултет, Машински факултет, Рударски факултет, Технолошки факултет, Медицински факултет, Природно-математички факултет и Шумарски факултет,

 

2.Двије (2) стипендије студентима сљедећих факултета: Академија умјетности, Економски факултет, Правни факултет, Пољопривредни факултет, Факултет безбједносних наука, Факултет политичких наука, Факултет физичког васпитања и спорта, Филозофски факултет, Филолошки факултет.

 

За Huawei стипендије могу конкурисати редовни студенти првог циклуса на Универзитету у Бањој Луци, осим студената прве године, који испуњавају одговарајуће услове.

 

Пријаве са потребним документима достављају се лично или препорученом поштом на адресу: Универзитет у Бањој Луци, Ректорат – Комисија за додјелу Huawei стипендије, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука, са назнаком „За Huawei стипендију“.

 

Конкурс се објављује на интернет страници Универзитета у Бањој Луци и у дневним новинама «Глас Српске» и биће отворен 15 дана од дана објављивања у «Гласу Српске».

 

Ранг листа са именима добитника стипендије биће објављена на интернет страници Универзитета у року од тридесет дана од дана затварања конкурса.

 

Текст конкурса налази се у прилогу.

Универзитет у Бањој Луци, расписао је Конкурс за додјелу 5 Huawei стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци за школску 2018/2019. годину.

 

Стипендије се дају према сљедећем распореду:

 

1.Три (3) стипендије студентима сљедећих факултета: Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Електротехнички факултет, Машински факултет, Рударски факултет, Технолошки факултет, Медицински факултет, Природно-математички факултет и Шумарски факултет,

 

2.Двије (2) стипендије студентима сљедећих факултета: Академија умјетности, Економски факултет, Правни факултет, Пољопривредни факултет, Факултет безбједносних наука, Факултет политичких наука, Факултет физичког васпитања и спорта, Филозофски факултет, Филолошки факултет.

 

За Huawei стипендије могу конкурисати редовни студенти првог циклуса на Универзитету у Бањој Луци, осим студената прве године, који испуњавају одговарајуће услове.

 

Пријаве са потребним документима достављају се лично или препорученом поштом на адресу: Универзитет у Бањој Луци, Ректорат – Комисија за додјелу Huawei стипендије, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука, са назнаком „За Huawei стипендију“.

 

Конкурс се објављује на интернет страници Универзитета у Бањој Луци и у дневним новинама «Глас Српске» и биће отворен 15 дана од дана објављивања у «Гласу Српске».

 

Ранг листа са именима добитника стипендије биће објављена на интернет страници Универзитета у року од тридесет дана од дана затварања конкурса.

 

Текст конкурса налази се у прилогу.