Blank Blank Blank Blank Blank

OGLASNE TABLE

  • Oglas1
  • Oglas2
  • Oglas3
  • Oglas4
  • Oglas1
  • Oglas2
  • Oglas3
  • Oglas4

Nastava (predavanja i vježbe) u ljetnom semestru školske 2018/19. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci počinje u ponedeljak 25. februara. Raspored predavanja i vježbi možete pogledati na e-Studentska služba.

Dokumenta
WordSociologija.doc[ ]190 kB
WordSocijalni rad.doc[ ]187 kB
WordPolitikologija.doc[ ]187 kB
WordNovinarstvo i komunikologija.doc[ ]188 kB

Obavještavamo vas da će u periodu januarsko-februarskog ispitnog roka čitaonica Fakulteta političkih nauka raditi radnim danima u periodu od 08.00 do 23.00 časova. Radno vrijeme čitaonice subotom ostaje nepromjenjeno.

 

FPNBL

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci neće raditi dana 14.01.2019. godine (ponedeljak), zbog obilježavanja Nove godine po julijanskom kalendaru. Redovne radne aktivnosti se nastavljaju dana 15.01.2019. godine (utorak)


S poštovanjem,

FPN

Pravilnikom o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa (dalje: Pravilnik), koji je 11.2.2015. godine usvojio Senat Univerziteta u Banjoj Luci, reguliše se studentsko anketiranje kao specifičan vid studentskog vrednovanja kvaliteta nastavnog procesa.

Nastava (predavanja i vježbe) u ljetnom semestru školske 2018/19. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci počinje u ponedeljak 25. februara. Raspored predavanja i vježbi možete pogledati na e-Studentska služba.

Dokumenta
WordSociologija.doc[ ]190 kB
WordSocijalni rad.doc[ ]187 kB
WordPolitikologija.doc[ ]187 kB
WordNovinarstvo i komunikologija.doc[ ]188 kB

Obavještavamo vas da će u periodu januarsko-februarskog ispitnog roka čitaonica Fakulteta političkih nauka raditi radnim danima u periodu od 08.00 do 23.00 časova. Radno vrijeme čitaonice subotom ostaje nepromjenjeno.

 

FPNBL

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci neće raditi dana 14.01.2019. godine (ponedeljak), zbog obilježavanja Nove godine po julijanskom kalendaru. Redovne radne aktivnosti se nastavljaju dana 15.01.2019. godine (utorak)


S poštovanjem,

FPN

Pravilnikom o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa (dalje: Pravilnik), koji je 11.2.2015. godine usvojio Senat Univerziteta u Banjoj Luci, reguliše se studentsko anketiranje kao specifičan vid studentskog vrednovanja kvaliteta nastavnog procesa.