Upis u akademsku 2018/19 godinu - Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Blank Blank Blank Blank Blank

OGLASNE TABLE

  • Oglas1
  • Oglas2
  • Oglas3
  • Oglas4
  • Oglas1
  • Oglas2
  • Oglas3
  • Oglas4

U utorak 18.12.2018. godine u u 19:00 časova u Vijećnici Kulturnog centra Banski dvor održaće se promocija knjige "Kulturna uporišta politike" autora prof. dr Nenada Kecmanovića, prof. dr Đorđa Vukovića i doc. dr Bojana Vranića.

U dodatku možete pogledati Konkurs za imenovanje članova izbornih komisija na organizacionim jedinicama i Konkurs za izbor članova Studentskog parlamenta, članova Nastavno-naučnog/ Umjetničkog vijeća iz reda studenata Univerziteta u Banjoj Luci.

Studijski program sociologije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa Centrom za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci organizuju konkurs za najbolje radove iz sociologije u Republici Srpskoj. Tema ovogodišnjeg konkursa je:

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske i Odlukom Univerziteta u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka neće raditi u periodu od 01.01.2019. do 09.01.2019. godine. Redovne radne aktivnosti se nastavljaju u četvrtak, 10.01.2019. godine. Za dane 03.01. 04.01. i 08.01.2019. godine, na fakultetu će biti organizovano dežurstvo u periodu od 08.00 do 16.00 časova.

 

S poštovanjem,

FPN

U skladu sa članom 2. Zakona o praznicima Republike Srpske - Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21.11.2018. godine (srijeda) je neradni dan.

 

FPN

U utorak 18.12.2018. godine u u 19:00 časova u Vijećnici Kulturnog centra Banski dvor održaće se promocija knjige "Kulturna uporišta politike" autora prof. dr Nenada Kecmanovića, prof. dr Đorđa Vukovića i doc. dr Bojana Vranića.

U dodatku možete pogledati Konkurs za imenovanje članova izbornih komisija na organizacionim jedinicama i Konkurs za izbor članova Studentskog parlamenta, članova Nastavno-naučnog/ Umjetničkog vijeća iz reda studenata Univerziteta u Banjoj Luci.

Studijski program sociologije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa Centrom za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci organizuju konkurs za najbolje radove iz sociologije u Republici Srpskoj. Tema ovogodišnjeg konkursa je:

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske i Odlukom Univerziteta u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka neće raditi u periodu od 01.01.2019. do 09.01.2019. godine. Redovne radne aktivnosti se nastavljaju u četvrtak, 10.01.2019. godine. Za dane 03.01. 04.01. i 08.01.2019. godine, na fakultetu će biti organizovano dežurstvo u periodu od 08.00 do 16.00 časova.

 

S poštovanjem,

FPN

U skladu sa članom 2. Zakona o praznicima Republike Srpske - Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21.11.2018. godine (srijeda) je neradni dan.

 

FPN