Упис у академску 2018/19 годину - Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци

Blank Blank Blank Blank Blank
НАВИГАЦИЈА
НАВИГАЦИЈА

ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ

  • Oglas1
  • Oglas2
  • Oglas3
  • Oglas4
  • Oglas1
  • Oglas2
  • Oglas3
  • Oglas4

У додатку можете погледати Конкурс за именовање чланова изборних комисија на организационим јединицама и Конкурс за избор чланова Студентског парламента, чланова Наставно-научног/ Умјетничког вијећа из реда студената Универзитета у Бањој Луци.

 

Конкурс је отворен од 11. децембра до 19. децембра 2018. године. Обрасце за пријаву на Конкурс можете преузети у Студентској служби Факултете политичких наука.

 

Такође, у додатку можете погледати Правилник о начину избора и броју чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научно/ умјетничко вијећа факултета/ Академије и Сенат Високе школе унутрашњих послова.

 

ФПН

У додатку можете погледати Конкурс за именовање чланова изборних комисија на организационим јединицама и Конкурс за избор чланова Студентског парламента, чланова Наставно-научног/ Умјетничког вијећа из реда студената Универзитета у Бањој Луци.

 

Конкурс је отворен од 11. децембра до 19. децембра 2018. године. Обрасце за пријаву на Конкурс можете преузети у Студентској служби Факултете политичких наука.

 

Такође, у додатку можете погледати Правилник о начину избора и броју чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научно/ умјетничко вијећа факултета/ Академије и Сенат Високе школе унутрашњих послова.

 

ФПН