Упис у академску 2018/19 годину - Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци

Blank Blank Blank Blank Blank
НАВИГАЦИЈА
НАВИГАЦИЈА

ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ

 • Oglas1
 • Oglas2
 • Oglas3
 • Oglas4
 • Oglas1
 • Oglas2
 • Oglas3
 • Oglas4

Студијски програм социологије Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци у сарадњи са Центром за предузетништво и трансфер технологија Универзитета у Бањој Луци организују конкурс за најбоље радове из социологије у Републици Српској. Тема овогодишњег конкурса је:


САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЈЕНЕ


Тема може бити формулисана и обрађена на различите начине. Кандидати могу да ураде своја истраживања тако што ће промишљати теоријско значење појмова или ову тему истражити емпиријски, односно анализирати преко неког од ужих питања која се односе на сљедеће области:

 

 • Транзиција ка постиндустријском друштву;
 • Технолошке промјене и стварање нових друштвених класа и слојева;
 • Информатичке промјене и дигитална трансформација рада у савременом друштву;
 • Успон технологије и активизам код младих у Републици Српској;
 • Креативне индустрије и трансформација умјетничког дјела;
 • Противрјечности развоја нових технологија;
 • Друштвене мреже и савремено комуницирање младих;
 • Улога младих у развоју концепта „паметног града“.

 


Пријаве радова на конкурс се подносе до 15.12.2018. године на e-mail адресу: bojana.vukojevic@fpn.unibl.org , а завршени радови се морају предати најкасније 15.02.2019. године, нa наведену e-mail адресу и поштом или лично на адресу: Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000, Бања Лука, Република Српска, са назнаком „Конкурс за најбољи рад из социологије“.


Детаљан текст конкурса се налази у прилогу.

Студијски програм социологије Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци у сарадњи са Центром за предузетништво и трансфер технологија Универзитета у Бањој Луци организују конкурс за најбоље радове из социологије у Републици Српској. Тема овогодишњег конкурса је:


САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЈЕНЕ


Тема може бити формулисана и обрађена на различите начине. Кандидати могу да ураде своја истраживања тако што ће промишљати теоријско значење појмова или ову тему истражити емпиријски, односно анализирати преко неког од ужих питања која се односе на сљедеће области:

 

 • Транзиција ка постиндустријском друштву;
 • Технолошке промјене и стварање нових друштвених класа и слојева;
 • Информатичке промјене и дигитална трансформација рада у савременом друштву;
 • Успон технологије и активизам код младих у Републици Српској;
 • Креативне индустрије и трансформација умјетничког дјела;
 • Противрјечности развоја нових технологија;
 • Друштвене мреже и савремено комуницирање младих;
 • Улога младих у развоју концепта „паметног града“.

 


Пријаве радова на конкурс се подносе до 15.12.2018. године на e-mail адресу: bojana.vukojevic@fpn.unibl.org , а завршени радови се морају предати најкасније 15.02.2019. године, нa наведену e-mail адресу и поштом или лично на адресу: Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000, Бања Лука, Република Српска, са назнаком „Конкурс за најбољи рад из социологије“.


Детаљан текст конкурса се налази у прилогу.