Blank Blank Blank Blank Blank
НАВИГАЦИЈА
НАВИГАЦИЈА

ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ

  • Oglas1
  • Oglas2
  • Oglas3
  • Oglas4
  • Oglas1
  • Oglas2
  • Oglas3
  • Oglas4

Факултет политичких наука у Бањој Луци, организује предавање проф. Томаса Клиа из Њемачке, стручњака за области геронтологије, његе и социјалне политике. Професор Клио ће говорити о идентитету социјалног система у Њемачкој, организацији и функционисању осигурања за дуготрајну његу и другим питањима старења становништва и бриге о старима.

Поред професора Клиа, у презентовању ситема његе за старе особе у Њемачкој учествоваће и госп. Милорад Пајовић, директор фонда његе у “DAK-GESUNDHEIT”.


Предавање ће се одржати 29.05.2018. године у 11,30 часова у анфитеатру факултета.


На предавање су позвани наставници и сарадници, студенти, стручни радници у установама социјалне заштите који се баве социјалним услугама за старе, представници надлежних министарстава, фондова осигурања и друга лица заинтересована за област социјалне његе старих лица у Њемачкој.

Факултет политичких наука у Бањој Луци, организује предавање проф. Томаса Клиа из Њемачке, стручњака за области геронтологије, његе и социјалне политике. Професор Клио ће говорити о идентитету социјалног система у Њемачкој, организацији и функционисању осигурања за дуготрајну његу и другим питањима старења становништва и бриге о старима.

Поред професора Клиа, у презентовању ситема његе за старе особе у Њемачкој учествоваће и госп. Милорад Пајовић, директор фонда његе у “DAK-GESUNDHEIT”.


Предавање ће се одржати 29.05.2018. године у 11,30 часова у анфитеатру факултета.


На предавање су позвани наставници и сарадници, студенти, стручни радници у установама социјалне заштите који се баве социјалним услугама за старе, представници надлежних министарстава, фондова осигурања и друга лица заинтересована за област социјалне његе старих лица у Њемачкој.