• Жељко Будимир

  Жељко Будимир

  Секретари студијских програма - Секретар студијског програма политикологије

 • Андреа Пухалић

  Андреа Пухалић

  Канцеларија за међународну сарадњу - Академски координатор за размјену студената и академског особља; члан тима за Erasmus+ пројекте

 • Др Драган Башић

  Др Драган Башић

  Канцеларија за постдипломске студије - Референт за други и трећи циклус студија

 • Нина Кујача

  Нина Кујача

  Библиотека - Шеф библиотеке

 • Josif Ilic, BA

  Josif Ilic, BA

  Secretary of the faculty - Attorney at Law

 • Mira Cuk, PhD

  Mira Cuk, PhD

  Heads of study programmes - Head of Study Programme of Social Work

 • Анђела Купрешанин-Вукелић

  Анђела Купрешанин-Вукелић

  Руководиоци студијских програма - Руководилац студијског програма новинарства и комуникологије

 • Мања Ђурић Џакић

  Мања Ђурић Џакић

  Канцеларија за међународну сарадњу - Координатор за међународну сарадњу и члан тима за Erasmus+ пројекте

 • Zeljko Budimir, PhD

  Zeljko Budimir, PhD

  Secretaries of study programmes - Secretary of Study Programme of Political Science

 • Manja Djuric Dzakic, PhD

  Manja Djuric Dzakic, PhD

  Office for international cooperation - International Cooperation Coordinator; Member of Erasmus+ Team