Serbian English French German Russian

OGLASNE TABLE

  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад
  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад

 

 

 

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci sastoji se od četiri studijska programa prvog ciklusa, koncipirana na osmosemestralnoj nastavi, nakon koje student stiče akademsko zvanje i 240 ECTS bodova.

 

 

1. Studijski program politikologije

2. Studijski program sociologije

3. Studijski program novinarstva i komunikologije

4. Studijski program socijalnog rada

 

 

 

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci sastoji se od četiri studijska programa prvog ciklusa, koncipirana na osmosemestralnoj nastavi, nakon koje student stiče akademsko zvanje i 240 ECTS bodova.

 

 

1. Studijski program politikologije

2. Studijski program sociologije

3. Studijski program novinarstva i komunikologije

4. Studijski program socijalnog rada