Upis u akademsku 2018/19 godinu - Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Serbian English French German Russian

OGLASNE TABLE

  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад
  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад

Studentska služba Fakulteta političkih nauka

Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka

Tel: 051 304 001 

E-mail: studentska@fpnbl.org

 

 

Bilja

ŠEF studentske službe

Biljana Milovanović

z

REFERENT za studentska pitanja

Zorka Kovačević

 

Studentska služba Fakulteta političkih nauka

Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka

Tel: 051 304 001 

E-mail: studentska@fpnbl.org

 

 

Bilja

ŠEF studentske službe

Biljana Milovanović

z

REFERENT za studentska pitanja

Zorka Kovačević