Serbian English French German Russian

OGLASNE TABLE

  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад
  • Политикологија
  • Новинарство и комуникологија
  • Социологија
  • Социјални рад

 

1. Nastavni materijal iz predmeta Međunarodni odnosi kod doc. dr Miloša Šolaje

2. Nastavni materijal iz predmeta Međunarodni odnosi kod prof. dr Dragana Simića

3. Materijal iz predmeta Uporedna politika (podsjetnik za prvi kolokvij) možete preuzeti OVDE

4. Nastavni materijal iz predmeta Geopolitika

 

1. Nastavni materijal iz predmeta Međunarodni odnosi kod doc. dr Miloša Šolaje

2. Nastavni materijal iz predmeta Međunarodni odnosi kod prof. dr Dragana Simića

3. Materijal iz predmeta Uporedna politika (podsjetnik za prvi kolokvij) možete preuzeti OVDE

4. Nastavni materijal iz predmeta Geopolitika